Thứ Sáu, 24/05/2024 04:35 (GMT +7)

Tân Hưng hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:38:08 [GMT +7] A  A

Từ ngày 12/01 đến ngày 15/4/2024, 14/14 Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tân Hưng đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam thị trấn Tân Hưng được chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Tại các Đại hội, Hội đã hiệp thương ủy viên Ủy ban Hội đảm bảo về số lượng, thành phần cơ cấu theo đề án nhân sự và đồng thời 14/14 đơn vị đã hiệp thương cử Chủ tịch tại Đại hội.

Đại hội đã lựa chọn được những cá nhân, xuất sắc tiêu biểu tham gia vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở.

Đại hội lần này đã tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể sát với thực tiễn của từng đơn vị. Đồng thời qua đây đã lựa chọn những cá nhân, xuất sắc tiêu biểu đủ các điều kiện phẩm chất, năng lực lãnh đạo tham gia vào Ủy ban Hội. Đặc biệt là thủ lĩnh của Hội LHTN Việt Nam tại các cơ sở góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển, vững mạnh; phong trào của Hội được lan tỏa và phát triển sâu rộng trong hội viên, thanh niên.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và phát huy được vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên trong toàn huyện.

Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Hưng tập trung các hoạt động chào mừng và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6/2024./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu