Thứ Tư, 29/05/2024 09:27 (GMT +7)

Tân Hưng hoàn thành hơn 80% kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:42:31 [GMT +7] A  A

Từ ngày 01/4/2024, huyện Tân Hưng đã ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác thu thập thông tin trên địa bàn những ngày qua diễn ra tương đối thuận lợi. Đến thời điểm này huyện đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch.

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin về dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở) vào các năm có số tận cùng là 4. Cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 -2025. Đồng thời, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026-2030; giám sát thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Được biết, thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/04/2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 01 - 30/4/2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thu thập thông tin về 7 nội dung chính bao gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cuộc điều tra áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại huyện Tân Hưng được thực hiện tại 35 địa bàn, với 01 ngàn 050 hộ. Lực lượng tham gia cuộc điều tra là 28 điều tra viên và 03 giám sát viên, tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn.

Đến thời điểm này, huyện Tân Hưng hoàn thành hơn 80% kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu