Thứ Hai, 17/06/2024 06:56 (GMT +7)

Tân Hưng: Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Mặt trận Tổ quốc

Thứ 7, 13/04/2024 | 11:04:24 [GMT +7] A  A

Thường trực Huyện ủy Tân Hưng tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

Thường trực Huyện ủy Tân Hưng giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý I năm 2024.

Trong quý I, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tập trung tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với nhiệm vụ của từng ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024. Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền vận động công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện.

Chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tình hình tư tưởng, tâm trạng, đời sống, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyên (24/3/1994 - 24/3/2024).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong quý I. Đồng thời, đề xuất các biện pháp cụ thể cho việc tháo gỡ vướng mắc, hạn chế để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trong quý II năm 2024.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua do ngành dọc phát động gắn với thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục tuyên truyên trong đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng; Pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát động; các chương trình, mục tiêu xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu