Thứ Tư, 19/06/2024 02:31 (GMT +7)

Tân Hưng khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2024

Thứ 4, 06/03/2024 | 11:51:13 [GMT +7] A  A

Ngày 05/03, Trung tâm Chính trị huyện Tân Hưng phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2024” cho hơn 70 học viên là đảng viên mới thuộc các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tân Hưng, Chủ tịch  HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đến dự.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới năm 2024” diễn ra trong 06 ngày (từ ngày 04/03 đến ngày 09/03/2024), các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản theo giáo trình biên soạn của Ban Tuyên giáo trung ương, trong đó gồm có các chuyên đề chính như: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường;…

Cuối chương trình bồi dưỡng các học viên sẽ tập trung thảo luận và làm bài kiểm tra để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./.

Nguyễn Thắm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu