Thứ Ba, 25/06/2024 07:12 (GMT +7)

Tân Hưng khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024

Thứ 5, 14/03/2024 | 11:05:16 [GMT +7] A  A

Trung tâm Chính trị huyện Tân Hưng phối hợp với Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Huyện ủy khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024 cho hơn 120 quần chúng ưu tú đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Nguyễn Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Nguyễn Hồng Kha đến dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Nguyễn Hồng Kha phát biểu khai giảng lớp học

Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2024 diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 12/03 đến ngày 15/03/2024), các học viên được truyền đạt 05 chuyên đề gồm: Điều lệ cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời ở cuối chương trình, các học viên còn được thảo luận, làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận.

Các học viên tham gia lớp học

Qua lớp bồi dưỡng kết nạp đảng lần này, nhằm nâng cao nhận thức về mặt tư tưởng, củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của quần chúng Nhận dân vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Thắm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu