Thứ Sáu, 24/05/2024 23:14 (GMT +7)

Tân Hưng kiểm tra chuyên đề việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:01:36 [GMT +7] A  A

Nhằm đánh giá quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Tân Hưng do bà Lê Thị Sắc – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dẫn đoàn đến kiểm tra chuyên đề việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Trường Tiểu học và Trường THCS-THPT Hưng Điền B.

Kiểm tra thực tế việc công khai những nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại đây, Đoàn tiến hành kiểm tra việc tổ chức quán triệt các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở ở cơ sở; công tác triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, viên chức, người lao động; việc tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Chương III Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hình thức trực quan về những nội dung công khai; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra; đảm bảo tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy, 02 đơn vị đã triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; người đứng đầu đơn vị và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng kỷ cương, nền nếp, trật tự trong mọi hoạt động của nhà trường, tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Trường Tiểu học Hưng Điền B.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Lê Thị Sắc – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Trường Tiểu học và Trường THCS và THPT Hưng Điền B đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị 02 đơn vị tập trung triển khai các văn bản của các cấp ủy đảng cũng như văn bản của các cơ quan nhà nước, cơ quan ngành dọc liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các nội dung liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ, viên chức, người lao động; Chi bộ nhà trường tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

Đồng thời, các hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cần phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt việc thanh tra, giám sát, kiểm tra thường xuyên các chế độ chính sách của người lao động./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu