Thứ Hai, 17/06/2024 22:01 (GMT +7)

Tân Hưng: Mắm cá kho – sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Thứ 5, 04/01/2024 | 11:21:15 [GMT +7] A  A

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tân Hưng tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm “Mắm cá kho” của cơ sở sản xuất Mắm cá đồng Cô Thưa của bà Nguyễn Thị Thưa ở ấp 5, xã Vĩnh Bửu. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đến dự. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, Chủ tịch Hội đồng - Lê Thành Yên chủ trì buổi thẩm định, đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Thưa trình bày, thuyết minh về sản phẩm “Mắm cá kho” tại buổi thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm

Tại đây, đại biểu đã được nghe đại diện cơ sở sản xuất Mắm cá đồng Cô Thưa trình bày, thuyết minh về sản phẩm “Mắm cá kho”. Trên cơ sở đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP theo Quyết định số 148 ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ở 03 nội dung: Sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng; khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm.

Qua trao đổi, thảo luận trên cơ sở khách quan, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tân Hưng đã chấm sản phẩm “Mắm cá kho” của cơ sở sản xuất Mắm cá đồng Cô Thưa đạt gần 59 điểm, đánh giá sản phẩm đạt 3 sao. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Tân Hưng đã có 02 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Sản phẩm “Mắm cá kho” được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tân Hưng chấm đạt gần 59 điểm, đánh giá sản phẩm đạt 3 sao

Được biết, ngoài sản phẩm “Mắm cá kho”, cơ sở sản xuất Mắm cá đồng Cô Thưa còn có 02 sản phẩm là “Mắm cá lóc” và “Mắm cá linh” dự kiến cũng sẽ đạt chuẩn OCOP, sản phẩm đạt 3 sao trong quý I năm 2024./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu