Thứ Ba, 18/06/2024 12:05 (GMT +7)

Tân Hưng sơ kết công tác thi đua truyền thanh cơ sở 06 tháng đầu năm 2024

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:20:38 [GMT +7] A  A

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Hưng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua truyền thanh cơ sở 06 tháng đầu năm 2024 vào chiều ngày 24/5/2024. Ban Giám đốc chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

Trong 06 tháng đầu năm (Từ 16/10/2023 - 15/4/2024), Đài Truyền thanh (ĐTT) các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt việc sản xuất chương trình phát thanh hàng tuần về các hoạt động trên địa bàn và cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân, phát sóng buổi sáng và chiều. Khung chương trình định kỳ hàng tuần đảm bảo có ít nhất 02 tin, nội dung chương trình phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự của địa phương. Đảm bảo tiếp sóng chương trình thời sự của Đài cấp trên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền thanh huyện.

ĐTT cấp xã hoạt động cơ bản ổn định, các trạm truyền thanh ấp vẫn phát thanh đều đặn hàng ngày; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền thanh cấp xã. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật để chuẩn bị mua sắm 30 bộ thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 04 xã Thạnh Hưng, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại và Vĩnh Châu A; bổ sung một số thiết bị cho xã Hưng Hà và Vĩnh Bửu.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 12 Đài Truyền thanh cơ sở với 159 trạm truyền thanh ở các ấp - khu phố (trong đó có 35 trạm ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông). Có 03 ĐTT xã có máy sóng phát FM 50W gồm Hưng Điền, Hưng Điền B và Vĩnh Đại.

Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất chương trình phát thanh hàng tuần

06 tháng đầu năm Tổ Truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện đã phát được 390 nội dung (có 10 tin phát biểu) tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023, 08 bài (05 bài có phát biểu), 19 gương sáng quanh ta, 21 chương trình cộng tác. Cộng tác tin và được phát nhiều nhất có ĐTT xã Vĩnh Bửu với 58 tin, Vĩnh Châu A với 44 tin, Hưng Điền B với 44 tin.

Hội nghị tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động truyền thanh cơ sở 06 tháng đầu năm 2024 cũng như đề xuất các ý kiến, giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện đề nghị ĐTT các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền theo các chủ điểm ở cơ sở. Tập trung thực hiện tốt các nội dung thi đua thống nhất đề ra đầu năm, nhất là chỉ tiêu cộng tác tin, bài và xây dựng chương trình phát thanh tại xã. Chú ý đưa tin nhanh về Tổ Truyền thanh của Trung tâm huyện các sự kiện quan trọng ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị truyền thanh cơ sở và tham mưu trang bị lắp đặt hoặc thay thế các trạm truyền thanh hư hỏng và những khu vực chưa có bằng nguồn vốn của xã. Chủ động sửa chữa các trạm truyền thanh khi bị hư hỏng để phục vụ tốt công tác chuyên môn./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu