Thứ Hai, 17/06/2024 04:04 (GMT +7)

Tân Hưng tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thứ 7, 30/03/2024 | 10:55:29 [GMT +7] A  A

Nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030. Ngày 29/3/2024, Chi cục Thống kê huyện Tân Hưng tổ chức tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Tân Hưng tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Đại biểu được nghe Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn cách thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh sống của nữ từ 10 - 49 tuổi, người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ áp dụng theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Hướng dẫn điều tra viên sử dụng phần mềm điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được thì điều tra viên sẽ thu thập thông tin bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử (CAPI hoặc Webform) để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.

Được biết, đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01-30/4/2024./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu