Thứ Tư, 17/07/2024 03:49 (GMT +7)

Tân Hưng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Thứ 2, 24/06/2024 | 11:56:20 [GMT +7] A  A

UBND huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen, thưởng huyện - Huỳnh Thanh Hiền chủ trì hội nghị.

2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh tại hội nghị

Trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm và từng bước được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Theo đó, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 08 khối thi đua thuộc các cơ quan đơn vị và 02 cụm thi đua xã, thị trấn. Đầu năm đã có 109 tập thể và 01 ngàn 489 cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp và đã đi vào chiều sâu, được tổ chức từ huyện đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ, phần việc cụ thể, động viên được cán bộ, nhân viên, người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Hình thức, nội dung phong trào thi đua phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của địa phương. Các phong trào thi đua hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội. Trọng tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tăng cường đoàn kết dân tộc và bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Thanh Hiền phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen, thưởng huyện - Huỳnh Thanh Hiền kêu gọi và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 cần tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Có 05 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Dịp này, có 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 05 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 09 tập thể và 17 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện tặng giấy khen cho  11 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua ấp, khu phố và 10 tập thể, 75 cá nhân vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu