Thứ Ba, 18/06/2024 18:55 (GMT +7)

Tân Hưng tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Thứ 4, 24/01/2024 | 10:26:27 [GMT +7] A  A

Chiều 23/01, Ban Tổ chức (BTC) Huyện ủy Tân Hưng mở hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Quốc Khánh đến dự.

Trao giấy khen cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, BTC Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Tân Hưng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Trong năm, BTC Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 18 cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy và công tác cán bộ, đã giải thể 05 Đảng bộ cơ sở và 01 Chi bộ cơ sở khối cơ quan huyện, thành lập mới 30 Chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện.

Phát triển 88 đảng viên, đạt 220% chỉ tiêu của Huyện ủy và đạt 176% chỉ tiêu của BTC Tỉnh ủy giao. Bên cạnh đó cũng rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm BTV Huyện ủy đã quyết định khai trừ 02 trường hợp, xóa tên 02 trường hợp, cho ra khỏi danh sách đảng viên 08 trường hợp.

Trong sinh hoạt, các cấp uỷ, tổ chức đảng đảm bảo quán triệt thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng về tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo trách nhiệm được giao gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ; song song đó nguyên tắc tự phê bình và phê bình được các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên quan tâm thực hiện thường xuyên, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng hoặc trong các cuộc họp kiểm điểm, hội nghị.

Dịp này có 07 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019 - 2023) được nhận giấy khen của BTV Huyện ủy./.

Thành Nhân

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu