Thứ Hai, 27/05/2024 20:35 (GMT +7)

Tân Hưng triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:28:41 [GMT +7] A  A

Nhằm triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số cấp xã, đảm bảo 100% UBND cấp xã trên địa bàn huyện thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã. Ông Phan Hòa Nông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Phòng Văn hóa và Thông tin huyện triển khai Kế hoạch điều tra thông tin chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng xây dựng chính quyền số, điều hành thông minh cấp xã năm 2024. Đồng thời, giới thiệu về “Phần mềm quản lý tổng thể cấp xã” và hướng dẫn thực hiện kế hoạch điều tra thu thập thông tin. Theo đó, năm 2024 trên địa bàn huyện có 09 đơn vị gồm: Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu A, Hưng Thạnh, Thạnh Hưng, Hưng Hà, Hưng Điền B, Hưng Điền sẽ tổ chức điều tra thông tin chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng xây dựng chính quyền số, điều hành thông minh cấp xã. Thời gian tiến hành điều tra và cập nhật hoàn thành các file dữ liệu, báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 15/5/2024.

Năm 2023 đơn vị xã Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu B và thị trấn Tân Hưng đã thực hiện điều tra thông tin chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng xây dựng chính quyền số, điều hành thông minh cấp xã. Tại hội nghị, đại biểu được nghe xã Vĩnh Bửu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều tra thông tin chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng xây dựng chính quyền số, điều hành thông minh cấp xã tại địa phương, từ đó rút ra kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn tại xã mình thời gian tới.

Ông Phan Hòa Nông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Hòa Nông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Ban chỉ đạo chuyển đổi số các xã lập kế hoạch điều tra, ra quyết định thành lập tổ điều tra, tổ nhập liệu, phân công cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tiến hành điều tra thông tin chuyển đổi số kết hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân các ứng dụng chuyển đổi số như: cài đặt Long An số; tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân hoặc hướng dẫn người dân đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VneID./.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu