Thứ Ba, 18/06/2024 18:55 (GMT +7)

Tân Hưng xét duyệt kết công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Thứ 6, 12/01/2024 | 15:59:08 [GMT +7] A  A

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị xét duyệt kết quả bình cử công khai công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 vào ngày 12/01/2024. Thượng tá Nguyễn Như Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Tân Hưng xét duyệt kết quả bình cử công khai công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Năm 2024, huyện Tân Hưng được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 82 công dân thực hiện NVQS và công an nhân dân (CAND). Trong đó, có 70 chỉ tiêu thực hiện NVQS và 12 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Các cơ quan, đơn vị huyện và xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024. Theo đó, tỷ lệ công dân trúng tuyển NVQS có 166 công dân đạt trên 82% đối với khám sức khỏe thực hiện NVQS và 15 công dân đạt trên 78% đối với khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Trong bình cử, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn quán triệt thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn gọi nhập ngũ. Qua đó đã chọn ra được 94 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ thực hiện NVQS và 15 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Phần lớn công dân trúng tuyển và gia đình nhận thức sâu sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương đã viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Như Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện Tân Hưng phát biểu

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giao quân năm 2024, Thượng tá Nguyễn Như Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện yêu cầu Ủy viên Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS; thường xuyên bám địa bàn được phân công phụ trách và nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, tình hình sức khỏe, việc chấp hành pháp luật Nhà nước của công dân trúng tuyển từ nay cho đến ngày tổ chức Lễ giao nhận quân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các công dân trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ./'.

Duy Phước

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu