Thứ Bảy, 25/05/2024 02:40 (GMT +7)

Tân Thạnh có 65 trạm cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:05:57 [GMT +7] A  A

Thực hiện mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng nước sạch nông thôn, thực hiện cấp nước an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện, thời gian qua các cấp các ngành trong huyện Tân Thạnh đã thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn lực tại chỗ và xã hội hóa để tập trung nâng cấp, mở rộng tuyến ống các trạm cấp nước hiện có, đầu tư mới,…góp phần nâng cao chất lượng nước đạt quy chuẩn và lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Huyện tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các trạm cấp nước bảo đảm nước sạch được cung cấp đầy đủ phục vụ đời sống, sinh hoạt của Nhân dân

Toàn huyện hiện có 65 trạm cấp nước trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được nước sạch sinh hoat, sản xuất cho người dân, trong đó có 63 trạm cấp nước nông thôn và 02 trạm cấp nước đô thị. Với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống, trong đó có chất lượng nguồn nước phục vụ đời sống người dân, huyện phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng theo tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

Nước sạch sinh hoat đến hộ gia đình

Để đạt được mục tiêu này, huyện Tân Thạnh quan tâm tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách huyện, xã, vốn doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống lọc, khử trùng nước để đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho các công trình cấp nước nông thôn hiện có tại các xã, thị trấn. Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai hoàn thành các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án đang triển khai và các dự án phát sinh mới.

Huyện Tân Thạnh đầu tư nâng cấp hệ thống lọc, khử trùng nước để đảm bảo chất lượng nước

Huyện tăng cường kiểm tra chất lượng nước tại các trạm cấp nước, giám sát chặt chẽ nguồn nước, công trình cấp nước và quy trình sản xuất, hệ thống tuyến ống truyền tải, cung cấp nước sạch để bảo đảm nước sạch được cung cấp đầy đủ phục vụ đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, chất lượng tốt nhất và tuyệt đối an toàn. Xử phạt nghiêm mọi hành vi xâm hại gây ô nhiễm nguồn nước, mất an toàn trong sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của người dân, tránh tình trạng nước sinh hoạt trong Nhân dân./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu