Thứ Bảy, 25/05/2024 00:06 (GMT +7)

Tân Thạnh đẩy mạnh phát triển đoàn viên các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:45:26 [GMT +7] A  A

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Tân Thạnh họp đoàn vận động thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024. PCT.UBND huyện - Hà Thanh Chì, Trưởng đoàn vận động chủ trì hội nghị, cùng tham gia có các ông, bà thành viên đoàn vận động.

Nhân dịp tháng Công nhân, LĐLĐ huyện đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn vận động đến làm việc tại 05 Cty, doanh nghiệp trong 2 ngày 14/5 và 17/5/2024, tại cuộc họp trưởng đoàn cũng đã quán triệt những việc cần trao đổi của từng thành viên với các đơn vị đến làm việc. Bên cạnh cũng đề nghị các thành viên làm đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để đạt được hiệu quả công việc.

Sau cuộc họp đoàn vận động đã đến làm việc tại Cty TNHH may mặc Đĩnh Thạnh, tại khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh, Cty TNHH sản xuất Thương mại Việt Top cũng tại khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh, Cty TNHH Ngọc Dung 1 tại khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh. Tại đây, đoàn đã làm việc và trao đổi các nội dung liên quan đến phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với đại diện lãnh đạo các Công ty. Phía đại diện lãnh đạo các Công ty đã thông tin cho đoàn công tác biết: tình hình hoạt động của Cty, tổng số lao động đang làm việc, số người lao động có tham gia BHXH. Theo đó số người lao động của 03 Cty là 301 người trong đó có tham gia BHXH 154 người còn lại chưa tham gia BHXH là lao động trong thời gian thử việc, làm việc thời vụ.

Qua trao đổi các Công ty hiện đang hoạt động hiệu quả, luôn chấp hành các quy định của pháp luật, của chính quyền địa phương sở tại, luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho công nhân, lao động. Sau khi nghe đoàn vận động huyện tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quyền, lợi ích của người lao động khi tham gia vào tổ chức Công đoàn, đại diện các Công ty, đại diện công nhân, lao động đã nhất trí chủ trương thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; trong thời gian tới các Công ty sẽ tổ chức cuộc họp trao đổi, tọa đàm, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, để giúp công nhân và người lao động hiểu về pháp luật lao động, hoạt động của tổ chức công đoàn, lợi ích khi tham gia tham gia tổ chức công đoàn từ đó tự nguyện tham gia.

Trong thời gian tiếp theo, trên cơ sở đề nghị của Công ty và việc tán thành, tự nguyện ký đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của công nhân và người lao động Công ty, Liên đoàn Lao động huyện sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện các quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) để sớm thành lập công đoàn cơ sở trong tháng 5/2024 và tháng 6/2024, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn vận động đã đến làm việc tại Cty TNHH sản xuất Thương mại Việt Top

Trong những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm, xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Năm 2023  thành lập mới 02 CĐCS doanh nghiệp (01 HTX và 01 Cty) và kết nạp mới hơn 30 đoàn viên, đến nay toàn huyện đã thành lập được CĐCS ở 02 Cty, 01 quỹ tín dụng và 01 HTX.

Nhân dịp tháng Công nhân, LĐLĐ huyện đã tổ chức đoàn đến thăm, động viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu