Thứ Tư, 29/05/2024 10:37 (GMT +7)

Tân Thạnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:29:18 [GMT +7] A  A

Ngày 7/5/2024, Phòng Tư pháp huyện Tân Thạnh phối hợp với xã Nhơn Hòa Lập tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tham dự có Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện - Trần Vũ Phong, lãnh đạo các ngành huyện có liên quan.

Hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận và nhận thức pháp luật

Các đại biểu được lãnh đạo các ngành Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Liên đoàn Lao động huyện, Tòa án huyện triển khai các nội dung: Luật căn cước năm 2023; một số nội dung quy định thuộc lĩnh vực trật tự giao thông; các quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ; luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; một số nội dung quy định của Luật dân sự, Nghị định số 19/2019-NĐ-CP ngày 19/2/2019 của chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường. Ngoài các nội dung triển khai các đại biểu còn trao đổi nhiều nội dung có liên quan đến pháp luật trong quá trình thực hiện tại cơ sở với lãnh đạo các ngành huyện.

Qua Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện và các địa phương, góp phần nâng cao hiểu biết, khả năng chấp hành pháp luật trong hệ thống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền và PBGDPL của huyện Tân Thạnh đã và đang được thực hiện có hiệu quả. Các văn bản pháp luật được ban hành đã được triển khai tới cán bộ và nhân dân trong toàn huyện. Hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận và nhận thức pháp luật thuận tiện hơn, ý thức chấp hành pháp luật của công dân đã có nhiều chuyển biến, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu