Thứ Hai, 04/07/2022 07:19 (GMT +7)

Tân Thạnh giải ngân tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thứ 3, 17/05/2022 | 10:58:02 [GMT +7] A  A

Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã khẩn trương triển khai cho vay trong thời gian sớm nhất nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi sản xuất phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện kịp thời hỗ trợ vốn vay cho người phục hồi sản xuất phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Đến nay, tổng dư nợ toàn huyện đạt 293 tỷ 100 triệu đồng, số khách hàng 8.137 hộ vay tăng 26 tỷ 925 triệu đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu các chương trình giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và nhà ở xã hội. Trong đó, giải ngân các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ với 52 khách hàng tổng số tiền 3 tỷ 300 triệu đồng gồm cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên mua máy tính và vay nhà ở xã hội.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành phát hiện và nhân rộng gương người tốt-việc tốt, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phản ánh kịp thời tác động tích cực từ chính sách tín dụng cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu