Thứ Tư, 19/06/2024 10:22 (GMT +7)

Tân Thạnh giải quyết khó khăn vướng mắc của các công trình

Thứ 6, 08/03/2024 | 17:51:09 [GMT +7] A  A

Ngày 07/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Thanh Đông đã có buổi làm việc đánh giá tiến độ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có công trình, dự án triển khai và đại diện các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát. 

Tân Thạnh: Giải quyết khó khăn vướng mắc của các công trình dự án trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện có 5 công trình, dự án đang được triển khai thực hiện gồm: Hạ tầng khu dân cư kênh Hiệp Thành; Đường số 3 và khai thác quỹ đất cặp đường số 3; Nâng cấp, mở rộng đường đê dọc kênh Bùi Mới; Cải tạo, nâng cấp đường bờ Đông Phụng Thớt; Công trình Quảng trường phía trước trụ sở Huyện ủy. Qua đánh giá tiến độ, các công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn chưa đáp ứng theo yêu cầu, nguồn vật tư đất đắp khan hiếm, chưa có nguồn cung cấp, 1 số nơi còn vướng giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe ngành chuyên môn báo cáo tiến độ triển khai thực tế, các phòng chuyên môn của huyện đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông đề nghị chủ đầu tư Ban quản lý dự án tập trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt thường xuyên bám sát đôn đốc các đơn vị thi công, tổ chức thực hiện các dự án đúng theo hợp đồng. Phối hợp với xã, thị trấn có công trình, dự án đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đơn vị giám sát phải có mặt ở công trường nhất là những công đoạn quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng. Xử lý các đơn vị thực hiện không đúng thời gian vượt không có gia hạn. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế, giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung theo điều khoản hợp đồng đối với chủ đầu tư. Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cân đối kinh phí tập trung cho 5 công trình, dự án trong năm 2024. Công tác giải phóng mặt bằng cần phải được thực hiện tốt để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Các đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn lao động. Mong các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt các công trình, dự án để góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội X và chào mừng Đại hội XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Ngọc Diệu - Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu