Thứ Hai, 17/06/2024 05:38 (GMT +7)

HĐND huyện Tân Thạnh giám sát chuyên đề về thiết chế văn hóa

Thứ 2, 11/03/2024 | 11:38:19 [GMT +7] A  A

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH), Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Thạnh, giám sát chuyên đề về công tác quản lý và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa ở xã Bắc Hòa. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện - Trương Thanh Nhàn làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát tại trung tâm Văn hóa Thể thao - học tập cộng đồng xã Bắc Hòa

Xã Bắc Hòa có 1 trung tâm Văn hóa Thể thao - học tập cộng đồng cấp xã  được xây dựng từ năm 2012 với diện tích quy hoạch là trên 5.000m2, diện tích xây dựng trên 1.200m2, có 01 phòng truyền thống, 01 phòng chức năng và hội trường 200 chỗ ngồi với kinh phí trên 3 tỷ 200 triệu đồng, có 4/4 ấp được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Xã có 1 sân bóng đá ở trung tâm Văn hóa Thể thao - học tập cộng đồng và 01 sân bóng chuyền ở trụ sở UBND xã.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: kinh phí hỗ trợ hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; 1 số Nhà văn hóa - Khu thể thao chưa phát huy hết công năng chỉ dừng lại tổ chức họp dân; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn; công tác xã hội hóa còn khó khăn.

Ông Trương Thanh Nhàn - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn của địa phương, tổng hợp để trình lên HĐND huyện trong thời gian tới để giúp địa phương tháo gỡ khó khăn. Qua đó, có định hướng xây dựng bảo đảm đúng các quy định, thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Ngọc Diệu - Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu