Chủ Nhật, 16/06/2024 01:41 (GMT +7)

Tân Thạnh hỗ trợ vốn tín dụng chính sách đạt trên 46 tỷ đồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:07:38 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 10/4/2024, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Long An - Nguyễn Thị Ánh Hồng; Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện - Hà Thanh Chì chủ trì phiên họp quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Cùng dự có các đồng chí thành viên trong ban đại diện HĐQT và một số ngành chuyên môn của huyện.

Tân Thạnh hỗ trợ vốn tín dụng chính sách đạt trên 46 tỷ đồng

Trong quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội của nhà nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được tiếp tục duy trì ổn định và củng cố nâng cao. Tổng nguồn vốn thực hiện trong quý I trên 388 tỷ đồng, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Doanh số cho vay đạt trên 46 tỷ đồng cho 994 lượt hộ vay.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các đối tượng được vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn thực hiện trong quý I trên 388 tỷ đồng, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện - Hà Thanh Chì đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT cần tiếp tục quan tâm tới rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc.

Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và kế hoạch thu nợ trong tháng để cho vay quay vòng kịp thời, đúng tiến độ, không để tồn đọng vốn; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh; chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; thực hiện kiểm tra, kiểm soát  kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có phương pháp xử lý kịp thời; xử lý kiên quyết đối với các vi phạm trong hoạt động./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu