Thứ Ba, 18/06/2024 10:35 (GMT +7)

Huyện ủy Tân Thạnh cho ý kiến về việc thành lập Ban tổ chức phục vụ Đại hội

Thứ 4, 06/03/2024 | 16:29:58 [GMT +7] A  A

Ngày 06/3/2024. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện huyện Tân Thạnh hội nghị cho ý kiến về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 20230. Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông.

Hội nghị cho ý kiến về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 20230

Cụ thể thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc gồm: tiểu ban Văn kiện; tiểu ban Kinh tế - Xã hội; tiểu ban Nhân sự; tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội…Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhân sự các tiêu ban phục vụ để cho phù hợp.

Về nội dung này, phát biểu tại hội nghị Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo cho biết,  thành lập Ban tổ chức và các tiểu Ban phục vụ cần đã thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của từng tiểu ban; để sớm thành lập, coi đây là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XI của huyện Đảng bộ huyện Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để các tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu