Thứ Tư, 19/06/2024 15:16 (GMT +7)

Tân Thạnh lấy ý kiến người dân về xây dựng thị đạt chuẩn Đô thị văn minh

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:43:53 [GMT +7] A  A

Ngày 26/3/2024 Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện Tân Thạnh triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn Đô thị văn minh. 

Lấy ý kiến người dân về xây dựng thị đạt chuẩn Đô thị văn minh

Nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận Đô thị văn minh năm 2024 đối với thị trấn Tân Thạnh.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp về nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Tại Hội nghị, các Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố đã trao đổi, bàn bạc về hình thức lấy phiếu phải đảm bảo khách quan, chính xác và được thực hiện một cách độc lập thể hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng Đô thị văn minh./.

Ngọc Diệu - Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu