Thứ Bảy, 22/06/2024 11:03 (GMT +7)

Tân Thạnh tập huấn nghiệp kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ 2, 27/05/2024 | 10:16:04 [GMT +7] A  A

UBND huyện Tân Thạnh kết hợp Thanh tra tỉnh Long an tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 130/2020-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tân Thạnh tập huấn nghiệp kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tham dự lớp tập huấn có khảng 180 học viên. Trong thời gian tập huấn các học viên được Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An - Nguyễn Văn Lâm triển khai các nội dung cơ bản như: Một số quy định về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định 130/2020-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; các biểu mẫu kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm; kê khai phục vụ công tác cán bộ và kiểm soát tài sản, thu nhập… Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An - Nguyễn Văn Lâm triển khai các chuyên đề tại lớp tập huấn

Theo đó, việc kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo nguyên tắc: Hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai. Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực phải căn cứ vào bản kê khai, việc giải trình và Kết luận xác minh được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020-CP của Chính phủ…

Qua tập huấn sẽ là cơ sở để các đơn vị, địa phương thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đúng, đủ, chính xác tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và phục vụ cho công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu