Thứ Hai, 27/05/2024 18:59 (GMT +7)

Tân Thạnh tập trung nguồn lực xây dựng huyện đạt nông thôn mới

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:10:27 [GMT +7] A  A

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Thạnh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Tân Thạnh và xã Nhơn Hòa Lập về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới và xã NTM nâng cao ở xã Nhơn Hòa Lập. Bí thư Huyện uỷ - Bùi Quốc Bảo chủ trì buổi làm việc.

Đến nay huyện Tân Thạnh có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%

Đến nay huyện Tân Thạnh đạt 04/09 tiêu chí huyện NTM gồm: tiêu chí 3-Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí số 4-Điện; tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống; tiêu chí 9 - Hệ thống chính trị - ANTT - Hành chính công. Còn lại 05 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: tiêu chí số 1 - Quy hoạch; tiêu chí số 2 - Giao thông; tiêu chí số 5 - Y tế, Văn hóa, Giáo dục; tiêu chí số 6 - Kinh tế; tiêu chí số 7 - Môi trường.

Đối với tình hình xây dựng xã NTM, đến nay huyện Tân Thạnh có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%. Về xã đạt chuẩn NTM nâng cao có 04 xã đạt gồm Hậu Thạnh Đông, Tân Ninh, Tân Lập và Kiến Bình. Đối với xây dựng Thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn đô thị văn minh đạt 9/9 tiêu chí, hiện nay UBND thị trấn đang triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đến ngày 8/5/2024 và trình hội đồng huyện thẩm định.

Đối với xây dựng xã Nhơn Hòa Lập đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí còn 6 tiêu chí chưa đạt xã đã đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt trong năm 2024. Đánh giá thực trạng mức độ đạt các tiêu chí cấp xã, huyện NTM, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát nội dung tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách, phối hợp Sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để triển khai thực hiện. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã Nhơn Hòa Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024 để huyện Tân Thạnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện; nhất là đối với các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí quy hoạch, giao thông, văn hóa, kinh tế và môi trường.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Thạnh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện, các cơ quan chuyên môn huyện và các xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng huyện NTM và xã NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong năm 2024. Đề nghị, Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện, các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp các xã tăng tốc trong thực hiện các tiêu chí huyện NTM và xã NTM nâng cao. 

Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cấp huyện và cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp các Sở, ngành hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện những tiêu chí khó. Các địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiêu chí NTM đảm bảo thực chất, hiệu quả./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu