Thứ Sáu, 14/06/2024 19:58 (GMT +7)

Tân Thạnh tham gia chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thứ 6, 15/03/2024 | 11:45:42 [GMT +7] A  A

Ngày 14/3/2024, Tỉnh uỷ Long An tổ chức hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Huyện Tân Thạnh có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc; Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phó các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự

Các đại biểu được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lói làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”. Cũng tại Hội nghị các đại biểu học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 của huyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học; huyện Tân Thạnh tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới”.

Tại hội nghị, trên cơ sở chuyên đề của tỉnh Long An năm 2024, Huyện ủy Tân Thạnh xây dựng và triển khai học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học” đến cán bộ đảng viên. Huyện ủy Tân Thạnh đã chọn nội dung cụ thể trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm theo Bác là tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Nông thôn mới. Nhằm để cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc phát biểu

Để học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2024 đạt kết quả, Huyện ủy Tân Thạnh yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên cần phát huy vai trò các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền; việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò các ngành, đơn vị, nhất là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu