Thứ Hai, 17/06/2024 08:24 (GMT +7)

Tân Thạnh thu ngân sách Nhà nước đạt 79 tỷ đồng

Thứ 6, 12/01/2024 | 11:21:40 [GMT +7] A  A

Tính đến ngày 31/12/2023, thu ngân sách địa phương trực tiếp quản lý thu là gần 79 tỷ đồng, đạt 101% dự toán pháp lệnh là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 do UBND huyện Tân Thạnh tổ chức vào ngày 11/01/2024. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Bùi Quốc Bảo đến dự, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc nộp ngân sách nhà nước huyện - Lê Thanh Đông chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2023 huyện Tân Thạnh

Năm 2023, thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Tân Thạnh đạt được những kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2023, thu ngân sách địa phương trực tiếp quản lý thu được gần 79 tỷ đồng, đạt 101% dự toán pháp lệnh. Trong đó thu ngoài quốc doanh gần 23 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch; thu thuế thu nhập cá nhân tren 13 tỷ đồng, đạt 94 kế hoạch; thu tiền sử dụng đất gần 14 tỷ đồng, đạt 91 kế hoạch; thu lệ phí trước bạ gần 12 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch.          

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc nộp ngân sách Nhà nước huyện - Lê Thanh Đông  đề nghị Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu, chi ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định; tiếp tục đôn đốc các khoản thu tồn đọng vào ngân sách Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động điều hành công tác thu, chi ngân sách sát với nhiệm vụ; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản theo đúng chế độ, tránh thất thoát tài sản công…

Dịp này UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2023./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu