Thứ Sáu, 14/06/2024 19:26 (GMT +7)

Tân Thạnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Thứ 7, 20/01/2024 | 11:51:09 [GMT +7] A  A

Ngày 19/01/2024, Huyện ủy Tân Thạnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo hội nghị Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo, cùng tham dự có ông Lê Văn Nhãn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Năm 2023 với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu về công tác tổ chức xây dựng đảng được xác định theo Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đạt được những kết quả nổi bật như: Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện đảm bảo phù hợp tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Trong năm 2023, toàn huyện đã kết nạp được 78 đảng viên mới, đạt trên 116% chỉ tiêu tỉnh và nghị quyết Huyện ủy năm 2023. Cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023.

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cấp ủy, Ban Tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong huyện. Đồng thời, trong năm 2024 đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cấp ủy phải nắm chắc tình hình; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, lối sống của cán bộ, đảng viên và các quy định về nêu gương, nhất là nêu gương người cán bộ lãnh đạo; xây dựng đoàn kết nội bộ. Tập trung đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Huyện ủy Tân Thạnh  trao giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở Đảng và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023/.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu