Thứ Bảy, 15/06/2024 23:33 (GMT +7)

Tân Thạnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thứ 3, 02/01/2024 | 16:59:46 [GMT +7] A  A

Ngày 02/01/2024. UBND huyện Tân Thạnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo đến dự, Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông chủ trì hội nghị.

Tân Thạnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Năm 2024  huyện Tân Thạnh Phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của 12/12 xã; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 4 xã; phấn đấu xây dựng xã Nhơn Hòa Lập được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới; công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024. Đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình thời gian qua để hội nghị có biện pháp tháo gỡ, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động năm 2024, trong đó phải đề ra giải pháp trọng tâm, phân công thực hiện và tiến độ cụ thể của từng nhiệm vụ, từng ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu