Thứ Ba, 18/06/2024 13:58 (GMT +7)

Tân Thạnh triển khai quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt

Thứ 4, 10/04/2024 | 12:01:14 [GMT +7] A  A

Ngày 09/4/2024. Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc đến dự và chủ trì hội nghị.

Có trên 150 học viên là cán bộ chủ chốt của các Ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Tân Thạnh triển khai quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt

Trong thời gian 2 ngày các học viện được học tập quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về  tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024….

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu