Thứ Hai, 27/05/2024 19:24 (GMT +7)

Tân Trụ đã khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở 2 xã Đức Tân và Nhựt Ninh

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:42:31 [GMT +7] A  A

Ngay sau khi nhận được thông tin thiếu nước sạch cục bộ ở một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân và một phần ấp Bình Thạnh và Thuận Lợi xã Nhựt Ninh, lãnh đạo UBND huyện Tân Trụ đã chỉ đạo quyết liệt cho các phòng liên quan và chủ tịch UBND 2 xã nêu trên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không để người dân thiếu nước sạch sử dụng.

Tân Trụ đã khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở 2 xã Đức Tân và Nhựt Ninh

UBND huyện Tân Trụ đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế và hạ tầng cùng lãnh đạo 2 xã Đức Tân và Nhựt Ninh phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thuộc sở Nông nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách để sớm cung cấp đủ nước cho người dân 2 khu vực nói trên. Huyện đề nghị, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh cho nâng công suất trạm cấp nước Bình Lợi, xã Đức Tân từ 250m3/ngày đêm lên 1.200m3/ngày đêm. Kiểm tra, xúc rửa các đoạn bị tắt nghẽn, vận hành phát huy tối đa công suất hoạt động của Trạm cấp nước Bình Lợi.

Đối với những đoạn nhánh rẽ vào các khu vực đông dân thì vận động nhân dân và nhà nước cùng làm để lắp đặt đường ống lớn hơn nhằm đủ sức cung cấp nước hiện tại cũng như lâu dài. Phòng Nông nghiệp và phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với 2 xã Nhựt Ninh, Đức Tân cùng công ty cổ phần cấp nước Long An, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường triển khai giải pháp đấu nối hòa mạng nhằm hỗ trợ điều tiết nước trong tình huống thiếu nước cục bộ. Đồng thời kiểm tra, sữa chữa các đoạn ống nước bị rò rỉ gây thất thoát, mất áp lực cuối nguồn…

Người dân đã có nước sử dụng

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đến nay đã giải quyết đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt của người dân ở một phần khu vực ấp Bình Hòa, Bình Thạnh và Thuận Lợi của hai xã Đức Tân và Nhựt Ninh.

Rút kinh nghiệm từ tình trạng thiếu nước cục bộ tại Đức Tân và Nhựt Ninh, huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế và hạ tầng cùng với lãnh đạo các xã, thị trấn rà soát kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch cho người dân trong đợt cao điểm mùa khô, quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch sử dụng.

Huyện cũng thống nhất đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành liên quan quan tâm đầu tư các tuyến ống nước trên các trục đường chính để đưa nước từ công ty cổ phần cấp thoát nước Long an về đủ sức phục vụ cho người dân hiện tại cũng như lâu dài.

Cụ thể là đầu tư lắp mới tuyến ống chính: Đường tỉnh 832 và Đường tỉnh 833 (từ ngã 3 Miễu Ông Bần Quỳ đến bến phà Tư Sự, xã Nhựt Ninh); Đường tỉnh 833D (từ ngã 3 Cai Tài đến Cầu Nhum, xã Tân Bình); tuyến ống từ cầu Triêm Đức (xã Đức Tân) đến bến phà Thâm Nhiên (ấp Bình Hòa, xã Đức Tân);... Song song đó, các xã thị trấn vận động nhân dân cùng với nhà nước đầu tư đường ống các nhánh rẽ bằng các nguồn vốn hợp pháp như: vốn ngân hàng chính sách xã hội, vốn xây dựng xã nông thôn mới, nguồn tín dụng ưu đãi, vốn đóng góp của nhân dân, vốn xã hội hóa.

Kim Tuyền – Kế Vương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu