Thứ Ba, 18/06/2024 20:19 (GMT +7)

Tân Trụ tập huấn công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở

Thứ 6, 15/03/2024 | 10:35:11 [GMT +7] A  A

Trong 2 ngày 14 và 15/3/2024, Ban Dân vận Huyện ủy Tân Trụ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Tân Trụ tập huấn công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở

Có trên 150 học viên là Cán bộ phụ trách công tác dân vận; dân tộc - tôn giáo; thực hiện dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậptrong huyện; Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng các tổ chức CT - XH xã, thị trấn và Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khu phố tham dự.

Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề là: Nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới ; Triển khai những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ; Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc - tôn giáo; kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Tân Trụ; giải pháp triển khai và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”./.

Kim Tuyền

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu