Thứ Ba, 25/06/2024 13:10 (GMT +7)

UB MTTQ VN huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị lần thứ 14

Thứ 4, 10/01/2024 | 11:56:12 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 09/1/2024, UB.MTTQ VN huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh giá kết quả công tác mặt trận trên địa bàn huyện năm 2023, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận năm 2023

Trong năm 2023 hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã hoàn thành tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra. Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy tính tích cực, tự giác trong tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

Nổi bật là thực  hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm đã vận động xây dựng 38 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn, nhà bình an, nhà đồng đội và 09 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; Tặng hơn 17.500 phần quà cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, kinh phí hơn 06 tỷ đồng. Xây dựng mới mô hình “Hỗ trợ vốn không lãi suất cho 42 hộ vay với số vốn 360 triệu đồng.

UBMTTQ VN Tỉnh Long An tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện, UB.MTTQ VN huyện Tân Trụ khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận năm 2023./.

 Kim Tuyền 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu