Thứ Bảy, 22/06/2024 11:11 (GMT +7)

Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường

Thứ 6, 24/05/2024 | 04:40:21 [GMT +7] A  A

Để triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2024, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi sự biến động của giá đất trên thị trường, kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tập trung xử lý vướng mắc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Các bộ phận nghiệp vụ phối hợp cơ quan Thuế trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, cải thiện môi trường đầu tư và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp ngành Thuế tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nhất là việc cấp quyền và sản lượng khai thác để quản lý thu theo quy định./.

Thanh Thủy – Hùng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu