Thứ Tư, 29/05/2024 08:28 (GMT +7)

Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia

Thứ 7, 13/04/2024 | 10:35:14 [GMT +7] A  A

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024.

Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia

Kế hoạch nhằm đảm bảo Các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các điều kiện triển khai hiệu quả chương trình đầu tư công hỗ trợ cho các trường phổ thông trong tỉnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời hỗ trợ các trường đảm bảo được cơ sở vật chất, đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2024.

Theo đó, sẽ  khởi công xây dựng các phòng học, phòng chức năng cho 85 trường tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng 909 phòng học, phòng chức năng. Kinh phí xây dựng dự kiến  khoảng hơn  683 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng dành kinh phí hơn 260 tỷ đồng  để mua sắm bổ sung thiết bị cho các trường phổ thông trong tỉnh gồm các thiết bị như: Bàn ghế, phòng máy vi tính, phòng dạy học ngoại ngữ, phòng dạy học mỹ thuật, dạy học âm nhạc, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp tiểu học, THCS, THPT; thiết bị đồ chơi ngoài trời…

Đến nay, cơ sở vật chất ở các nhà trường trong tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tổng số trường phổ thông công lập của tỉnh trong năm 2023 là 370 trường. Số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến thời điểm hiện tại là 326 trường; trong đó cấp tiểu học là 155 trường, THCS là 155 trường, THPT là 16 trường./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu