Thứ Tư, 19/06/2024 00:58 (GMT +7)

Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thứ 6, 29/12/2023 | 05:15:46 [GMT +7] A  A

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát việc đăng ký triển khai hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc, bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học thuộc chương trình chính khóa và không sử dụng thời gian nghỉ trưa của học sinh để tổ chức hoạt động.

Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc về đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị. Công tác tổ chức đảm bảo an toàn về tính mạng, quyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chính khóa. Nội dung giáo dục phù hợp đặc điểm tâm sinh lý người học và thuần phong mỹ tục Việt Nam; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện./.

Thanh Thủy – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu