Thứ Ba, 18/06/2024 11:45 (GMT +7)

Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Thứ 7, 24/02/2024 | 09:30:49 [GMT +7] A  A

Tăng cường thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh Long An định hướng rõ ràng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT - XH và đã được nhiều kết quả nổi bật.

Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Đầu tư trong nước lũy kế từ đầu năm đến nay, cấp mới 05 dự án với tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Hiện nay, trong tỉnh có hơn 2.200 dự án với số vốn đăng ký trên 300.000 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài hiện có hơn 1.270 dự án, với vốn 11.000 triệu USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư khoảng 4.200 triệu USD.

Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các giải pháp hiệu quả để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm, tăng cường công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; Các Sở, ngành tỉnh và UBND các địa phương thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI năm 2024./.

Mỹ Uyên - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu