Thứ Ba, 18/06/2024 08:36 (GMT +7)

Thạnh Hóa quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2024

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:30:56 [GMT +7] A  A

Trong hai ngày, 26 và 27/3/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Thạnh Hóa tổ chức các Lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nghe quán triệt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh

Tại lớp học tập, quán triệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Hóa - Hoa Vinh Tuấn Kiệt đã truyền đạt các nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật.

 Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần đổi mới tư duy, xây dựng phong cách làm việc khoa học, phát huy dân chủ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, có năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo. Nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, dám hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - Hoa Vinh Tuấn Kiệt triển khai, quán triệt chuyên đề

Qua lớp học tập, quán triệt, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu học tập, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới./.

 Ngọc Như - Trung Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu