Thứ Bảy, 22/06/2024 16:03 (GMT +7)

Thạnh Hóa quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024

Thứ 7, 01/06/2024 | 09:40:03 [GMT +7] A  A

Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, định hướng cho các tổ chức cơ sở đảng trong huyện xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “Đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân hiệu quả thật”.

Thạnh Hóa quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức cơ sở đảng nghe Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Hoa Vinh Tuấn Kiệt quán triệt mục đích, yêu cầu, đồng thời định hướng chọn lựa nội dung xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024 và các giải pháp thực hiện.

Theo đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, gắn với Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề năm 2023 của Huyện ủy; Đồng thời, gắn với nhiệm vụ chính trị, dựa vào điều kiện thực tiễn, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024, xác định rõ nội dung, công việc, lộ trình và cụ thể hóa chi tiết các giải pháp tổ chức thực hiện.

Các mô hình xây dựng phải đảm bảo 3 nội dung chính, đó là: Học tập Bác - Làm theo Bác và Nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó phải gắn vào các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và cấp mình nhiệm kỳ 2020- 2025 và những tồn tại, hạn chế đã được cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ ra trong năm hoặc những năm trước đó mà chưa khắc phục hoặc đã khắc phục nhưng chưa đầy đủ, triệt để, hiệu quả chưa cao.

Khi xây dựng mô hình cụ thể, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương cũng phải gắn với ít nhất một cá nhân điển hình tiêu biểu có hiệu quả thật trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, phải gắn mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị, văn hóa với kinh tế; văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện mô hình cần phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, đổi mới sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức và các nhóm giải pháp cụ thể trên tinh thần “Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá hiệu quả, dễ giám sát - kiểm tra”, tránh chung chung, phô trương, hình thức, chiếu lệ, xuề xòa, khẩu hiệu.

Sau hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện sẽ xây dựng mô hình gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của mô hình, từ đó triển khai thực hiện cho mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ tự hoàn thiện mình về mọi mặt mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng./.

Ngọc Như

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu