Thứ Tư, 19/06/2024 01:12 (GMT +7)

Thạnh Hóa tổng kết công tác Dân vận; Dân tộc - Tôn giáo

Thứ 6, 12/01/2024 | 11:16:36 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 09/01/2024, Huyện ủy Thạnh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Dân tộc - Tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo dân tộc, tôn giáo, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo huyện - Hoàng Xuân Trang chủ trì hội nghị.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2023

Năm 2023, các cấp ủy trong huyện có sự quan tâm đổi mới và khắc phục những hạn chế về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận; Dân tộc - Tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, nhà Nước về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhận thức về công tác Dân vận, Dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Các phong trào thi đua yêu nước nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực. 

Trong năm 2023, toàn huyện vận động xây dựng 33 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết; 04 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”; xây dựng mới và sửa chữa 17 căn nhà Tình nghĩa với tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng; đồng thời xây dựng 24 căn nhà Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới trị giá 3.360.000.000 đồng; vận động trao tặng hơn 7.600 phần quà cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, tổng trị giá gần 3,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận động xã hội hóa xây dựng 16 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá hơn 7,9 tỷ đồng.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân được trao giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác Dân vận; Dân tộc - Tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023./.

Ngọc Như

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu