Chủ Nhật, 26/05/2024 09:31 (GMT +7)

Thạnh Hóa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:39:52 [GMT +7] A  A

Ngày 23/4/2024, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Phạm Tùng Chinh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen, thưởng huyện chủ trì hội nghị.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua và công tác cải cách hành chính năm 2023

Trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm và  từng bước được đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Hình thức, nội dung phong trào thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế của địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, sát với từng ngành, từng giới, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp được mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đối với công tác cải cách hành chính trong năm qua cũng được huyện quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị việc thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Theo kết quả công bố của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2023, Chỉ số cải các hành chính của huyện đạt 80,1/100 điểm, tăng 5,35 điểm so với năm 2022; được xếp hạng 05/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng 07 hạng so với năm 2022.  

Hội nghị đã thảo luận phân tích những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính trong thời gian tới.   

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo huyện trao cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua và công tác cải cách hành chính năm 2023. Đồng thời, huyện cũng phát động và tổ chức ký kết thi đua năm 2024 giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen, thưởng huyện phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Tùng Chinh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. 

Đối với công tác cải cách hành chính, ông đề nghị, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đức đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; từng cơ quan, đơn vị xác định rõ các nội dung còn tồn tại, hạn chế liên quan đến cơ quan, đơn vị mình để tổ chức khắc phục trong năm 2024 nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và thứ hạng về cải cách hành chính của huyện./.

Ngọc Như

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu