Thứ Ba, 25/06/2024 15:18 (GMT +7)

Thạnh Hóa tổng kết thực hiện Đề án 106 của UBND tỉnh Long An về Dân quân tự vệ

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:41:18 [GMT +7] A  A

Ngày 24/5/2024, UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 106, ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Long An về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, giai đoạn 2019 - 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Trọng Cần, đến dự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa luôn quan tâm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, bảo đảm chất lượng đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương; tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Quân sự cấp xã. Chế độ chính sách của Dân quân tự vệ được đảm bảo theo quy định, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Trong thực hiện hiện Nghị định số 21, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thạnh Hóa đã lãnh chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng; duy trì 100% ấp, khu phố có chi bộ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa đã trao Giấy khen tặng 10 tập thể và 17 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 106 của UBND tỉnh về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, giai đoạn 2019 - 2024./.

Trung Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu