Thứ Hai, 17/06/2024 07:24 (GMT +7)

Thành phố Tân An ra mắt mô hình “Tổ Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự”

Thứ 7, 30/03/2024 | 10:59:47 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 29/3/2024, Hội Nông dân phối hợp với Công An xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An ra mắt mô hình “Tổ Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại Ấp 1, xã Hướng Thọ Phú.

Ông Nguyễn Hữu Rạng - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại buổi ra mắt mô hình

Mô hình “Hội Nông dân xã tự quản về an ninh, trật tự” được triển khai nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định, quy ước của địa phương để Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, tự giác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo điều kiện cho Nhân dân sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bước đầu ra mắt, “Tổ Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự” có 20 thành viên tham gia. Đây là những hội viên nông dân trên địa bàn Ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, hoạt động tích cực trong các phong trào Hội nông dân. Ông Nguyễn Văn Năm, Chi Hội trưởng Nông dân Ấp 1 làm chủ nhiệm mô hình.

Trao quyết định thành lập Ban chủ nhiệm quản lý mô hình

Trong thời gian tới, dự báo tình hình về an ninh trật tự diễn biến phức tạp, do đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp rất quan trọng để giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Do đó, việc ra mắt mô hình với quy chế tổ chức và hoạt động cụ thể là rất cần thiết. Từ đây, Hội Nông dân và Lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm điểm tựa vững chắc cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, tại địa phương./.

Huyền Linh – Nhựt kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu