Thứ Bảy, 25/05/2024 02:47 (GMT +7)

Thành phố Tân An tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ 7, 13/04/2024 | 21:53:07 [GMT +7] A  A

Ngày 12/4/2024, UBND thành phố Tân An tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024.  Ông Trần Hải Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Đại biểu dự hội nghị

Trong năm, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách hành chính trên tất cả các nội dung. Đó là cải cách thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính,…

Thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, đơn giản hoá góp phần vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả; công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thành phố quan tâm có hiệu quả. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch,  nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của công dân, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.

Trong năm, các ngành các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của thành phố năm qua đạt kết quả không cao so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, còn nhiều chỉ tiêu thành phố đạt thấp.

Đồng chí Võ Hồng Thảo – Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị tổng kết

Tại hội nghị, đồng chí Võ Hồng Thảo – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tân An yêu cầu các ngành các cấp trong thành phố tăng cường tham mưu UBND thành phố khắc phục tồn tại hạn chế qua kết quả Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2023; xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC năm 2023 đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024./.

Huyền Linh – Lê Quang

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu