Thứ Sáu, 24/05/2024 05:11 (GMT +7)

Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:39:56 [GMT +7] A  A

Ngày 23/4, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể

Theo báo cáo tại hội thảo, năm 2023, cả nước có gần 30.700 HTX, hơn 130 Liên hiệp HTX và 71.500 Tổ hợp tác. Trong đó, HTX nông nghiệp chiếm hơn 66%, còn lại là HTX phi nông nghiệp. Nhìn chung, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Tổ hợp tác đều tăng so với năm 2022. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước còn một số hạn chế, số lượng HTX tiếp cận chính sách tín dụng và giao đất, cho thuê đất ít, kinh phí hỗ trợ lồng ghép vào nhiều chương trình, nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu.

Các đại biểu thảo luận về tầm quan trọng của chính sách tín dụng đối với quá trình đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; đánh giá thực trạng, nhu cầu cụ thể của HTX, Liên hiệp HTX, Tổ hợp tác và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của khu vực này.

Hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách về hỗ trợ tín dụng, khơi thông nguồn vốn phát triển kinh tế tập thể trong cả nước thời gian tới./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu