Thứ Hai, 17/06/2024 05:21 (GMT +7)

Thủ Thừa đánh giá công tác chuyển đổi số

Thứ 6, 22/03/2024 | 16:52:05 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 21/3/2024, huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác Chuyển đổi số năm 2023. Ông Hồ Văn Dân - Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An, ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tham dự.

Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An - Hồ Văn Dân phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong đó tập trung triển khai thực hiện Đề án 06, tổ chức nhân rộng mô hình Chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số.

Huyện thường xuyên quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp máy vi tính cho cán bộ công chức đáp ứng theo tiêu chuẩn mới góp phần nâng cao hiệu quả công việc. 100% phòng, ban huyện được kết nối mạng Internet và mạng nội bộ. UBND cấp xã đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện đảm bảo 100% hệ thống cáp quang băng rộng được phủ đến tận 56 ấp, khu phố. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người dân có điện thoại thông minh đạt tỷ lệ  trên 75%. Trên 64% hộ cài đặt, sử dụng “Long An số”. Toàn huyện thành lập 56 Tổ công nghệ số cộng đồng ở các ấp, khu phố với 288 thành viên.

Tổng số người dân toàn huyện kích hoạt và cài đặt VNeID mức độ 1 và 2 tính đến ngày 08/11/2023 đạt trên 100%. Đến nay, toàn huyện có 12/12 đơn vị cấp xã tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu cấp xã theo kế hoạch chuyển đổi số, việc cập nhật dữ liệu vào các phân hệ được thực hiện tốt, đồng thời đánh giá hiệu quả của cơ sở dữ liệu cấp xã rất thuận lợi.

Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chuyển đổi số gắn với phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Kết quả, vận động người dân thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Toàn huyện đã giải quyết 12.775 hồ sơ, trong đó có 12.316  hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 96,4%; Triển khai thực hiện và sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

Tổng số người dân toàn huyện kích hoạt và cài đặt VNeID mức độ 1 và 2 tính đến ngày 08/11/2023 đạt trên 100%

Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An - Hồ Văn Dân đề nghị thời gian tới huyện Thủ Thừa tập trung hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, cập nhật đầy đủ thông tin trong nội dung bảng điểm; Rà soát tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh Long An; Tiếp tục rà soát các vùng lõm, sóng yếu trên địa bàn huyện, theo đó các nhà mạng cùng phối hợp rà soát, xác định nhu cầu sử dụng của người dân để có hướng khắc phục đối với các vùng sóng yếu.

Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An cho rằng huyện cần quan tâm đầu tư, mua sắm các máy tính có cấu hình cao để thuận lợi hơn trong thực hiện công tác chuyển đổi số; Đẩy nhanh lộ trình đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và trang website ở các xã, thị trấn; Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông và phải thực hiện đồng đều trên tất cả các lĩnh vực; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thực của tất cả mọi người trong công tác chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Mộng Đào

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu