Thứ Sáu, 14/06/2024 19:59 (GMT +7)

Thủ Thừa giám sát hoạt động quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:54:46 [GMT +7] A  A

Ngày 16/5/2024, Bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An đến kiểm tra tại huyện Thủ Thừa. Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tiếp đoàn.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An - Nguyễn Hồng Mai kết luận buổi làm việc

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có 22 thành viên, trong đó có 10 thành viên là trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể huyện và 12 thành viên là chủ tịch UBND xã, thị trấn. Trong thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kịp thời các giải pháp đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Các hội đoàn thể phối hợp giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao kịp thời, đúng đối tượng, tổ chức họp bình xét cho vay đúng đối tượng và có phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng.

Ngân hàng CSXH huyện đảm bảo giao dịch hàng tháng tại các xã, thị trấn

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An - Nguyễn Hồng Mai đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt khâu bình xét công khai, đúng đối tượng; Tìm ra giải pháp giảm nợ quá hạn, rà soát phân loại đối với từng người vay vốn để có giải pháp cụ thể thu nợ quá hạn; Rà soát nhu cầu vay vốn đối với từng nguồn vốn và có đề xuất chương trình cho vay để tránh tồn động vốn; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân kịp thời nắm bắt thông tin, dễ dàng tiếp cận./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu