Thứ Ba, 18/06/2024 13:24 (GMT +7)

Thủ Thừa hội nghị cán bộ hưu trí năm 2023

Thứ 6, 12/01/2024 | 10:23:45 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 11/1/2024, Huyện ủy Thủ Thừa tổ chức hội nghị cán bộ hưu trí năm 2023 để thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2023.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Lê Thanh Tâm có nhiều góp ý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Năm 2023, huyện Thủ Thừa thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu theo nghị quyết huyện ủy đề ra. Công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch được quan tâm chỉ đạo triển khai đáp ứng được yêu cầu, kịp thời tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhất là công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chuyển dần ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sản lượng lương thực đạt 237.468 tấn. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng tiến độ đề ra, thực hiện hoàn thành 03/04 công trình, còn 01 Công trình cầu qua kênh Thủ Thừa Bến đò cây da nối xã Nhị Thành và Tân Thành tiến độ đạt 55% và sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Trong năm 2023, huyện xây dựng thêm 01 xã Long Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 08/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đạt 72,73% và xã Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới phát triển đảng viên mới đạt đạt 108,2% Nghị quyết, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phấn khởi trước những thành tựu huyện Thủ Thừa đạt được trong thời gian qua, các đồng chí cán bộ hưu trí cũng quan tâm, chia sẽ các ý kiến về tình hình thực hiện công tác quy hoạch, công tác kêu gọi thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, cũng như các vấn đề về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác cán bộ trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Chủ tịch UBND huyện - Đinh Văn Sáu ghi nhận đối với công lao, đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí trong sự phát triển của huyện nhà, mong muốn các đồng chí dù đã về hưu nhưng vẫn luôn dõi theo, góp phần trí tuệ, uy tín của mình để kêu gọi đầu tư cho huyện phát triển; đồng thời, luôn quan tâm việc củng cố, kiện toàn, động viên, nhắc nhỡ, dìu dắt đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện để từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Mộng Đào

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu