Thứ Hai, 17/06/2024 07:45 (GMT +7)

Thủ Thừa xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:39:01 [GMT +7] A  A

Huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ông Đinh Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tham dự.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Chủ tịch HĐND huyện - Đinh Văn Sáu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thành lập với 21 thành viên do Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu làm trưởng ban. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2023, huyện chọn Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa xây dựng cơ sở giáo dục điển hình với mô hình “3 lực lượng cùng quản học sinh chấp hành pháp luật”. Qua triển khai, thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa, phát triển ngày càng sâu rộng hơn. Năm 2024, huyện Thủ Thừa chọn xã Mỹ Lạc xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Chủ tịch HĐND huyện - Đinh Văn Sáu đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch….để kịp thời phát hiện, giải quyết ổn định ngay từ cơ sở không để phát sinh thành “điểm nóng”; Tiếp tục khảo sát, đánh giá toàn diện về chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt cơ sở, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng.

Năm 2024, huyện Thủ Thừa chọn xã Mỹ Lạc xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ; Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề xuất giải quyết các vụ việc phát sinh có liên quan đến ANTT, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã nông thôn mới nâng cao, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Mộng Đào

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu