Thứ Ba, 25/06/2024 14:28 (GMT +7)

Tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Cần Giuộc

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:52:01 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 9/5/2024, Đoàn giám sát Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh do Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo làm trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui tiếp và làm việc với đoàn.

Tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Cần Giuộc

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự nỗ lực, trách nhiệm của các ngành huyện, UBND các xã, thị trấn cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2024, huyện được tỉnh phân bổ hơn 7 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 3 tỷ đồng, nguồn vốn chi sự nghiệp hơn 4 tỷ đồng. Huyện triển khai thực công trình đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển tại xã Phước Vĩnh Đông là bê tông đường đê Vĩnh Tân; đồng thời duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Hiện đang lập phương án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông và giảm nghèo về thông tin….. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay qua rà soát số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 449 hộ, chiếm tỷ lệ  0,79%; hộ cận nghèo giảm còn 869 hộ,  chiếm tỷ lệ 1,52%.

Phát biểu tại buổi giám sát Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh - Đặng Ngọc Tảo ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị thời gian tới huyện tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo theo kế hoạch. Thường xuyên phối hợp các sở ngành tỉnh kịp thời tháo gở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Phương Cảnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu