Thứ Ba, 18/06/2024 10:21 (GMT +7)

Tỉnh kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Cần Giuộc

Thứ 6, 31/05/2024 | 11:16:17 [GMT +7] A  A

Đoàn công tác của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Cần Giuộc. Tiếp làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Ngọc Vui; lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn.

Tỉnh kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Cần Giuộc.

Đến nay huyện Cần Giuộc đã triển khai thực hiện 21/29 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ đã hoàn thành) các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai theo tiến độ. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính như: tiếp tục triển khai Chương trình “Cà phê doanh nghiệp” vào sáng Thứ Ba hàng tuần; rút ngắn thời gian thực hiện tiếp nhận và trả kết giải quyết với thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện. Thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Mô hình ứng dụng mã QR Code trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hành chính”, “Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến tại các khu dân cư”, mô hình “Ba nhất, hai không” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính …

Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận 33.653 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết là 31.394 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ 51,25%, đúng hạn đạt tỷ lệ 48,69%; tỷ lệ số hoá hồ sơ đầu vào và đầu ra cấp huyện đạt 100%. Việc ký số, phát hành văn bản điện tử đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ tạo lập hồ sơ điện tử, thanh toán trực tuyến tiếp tục được cải thiện và nâng cao...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Hải Tuấn đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành huyện và xã, thị trấn khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra nêu ra. Rà soát, xử lý hồ sơ trễ hạn trên cổng thông tin quốc gia. Cán bộ phụ trách CCHC thường xuyên cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia. Không được yêu cầu người dân cung cấp hồ sơ ngoài quy định. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong giải quyết TTHC cho người dân. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác CCHC, để góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Trước đó cùng ngày, Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông và Trung tâm Hành chính công huyện về các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công, xây dựng phát triển chính phủ điện tử./.

Thành Phát

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu